İZMİR İLİ NARLIDERE İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKALNLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Narlıdere Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarihli ve 2012/01 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 'SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar' ve 4857 sayılı İş Kanuna tabii şekilde;

'Büro Görevlisi ' unvanında olmak üzere 1(bir) personel istihdam edilecektir.

1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1)Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2)Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3)Sınav tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş, 35 yaşını doldurmamış olmak.

4)Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5)kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6)Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış bile olsa devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)Erkek personel alınacaktır.

8)Bilgisayar programlarını kullanabiliyor olmak.

9)En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak.

10)ÖSYM tarafından yapılan geçerli kamu personel sınavında KPPS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

11)İngilizce biliyor olmak.

12)En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve iyi derecede araç kullanabilmek.

13)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl sağlığı bulunmamak.

14)İş başvurusunun onaylanması halinde Narlıdere de ikamet etmek.

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1)ÖZGEÇMİŞ

2)Diploma ve mezuniyet belgesi fotokopisi

3)Nüfus cüzdanı fotokopisi

4)Ehliyet fotokopisi

5)KPSS sınav sonuç belgesi fotokopisi

6)Adli sicil kaydı

7)Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge

3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1)Açılan ilana başvurular www.sosyalyardimlar.gov.tr adresinden online yada Narlıdere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacaktır.

2)Başvurular 04.06.2015 Perşembe günü başlayacak,18.06.2015 Perşembe günü itibariyle sona erecektir.

3)Başvuru yapan adaylardan KPSS P3 puan türünden en yüksek puan alan ilk 5(beş) aday mülakata çağrılacaktır.

4)Başvuru sonunda mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi Hükümet Konağı ilan panosunda ve Kaymakamlık resmi internet sitesi olan http://www.narlidere.gov.tr adresinde ilan edilecek ve ilgililere tebliğ edilmiş sayılacaktır. Bununla alakalı ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5)sınavı kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu istenecektir.

6)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl sağlığı bulunanlar mülakata çağrılmayacaktır.

7)Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

4-İLETİŞM BİLGİLERİ

Narlıdere Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Narlıdere/İZMİR

Telefon: 0232 239 37 28

İLANEN DUYURULUR