IV.Uluslararası Ombudsamanlık Sempozyumu hakkında bilgi almak için:
www.ombudsaman2017.org.tr