Müdür: Mustafa KOÇAK

   Telefon: (232) 238 80 81

   Faks:     (232) 238 59 42