İLÇEMİZİN TARİHÇESİ
 
 
                                                                            
 
 
             İzmir tarihinden ayrı düşünemeyeceğimiz Narlıdere'nin, ilk yerleşimi ile ilgili sağlıklı bilgiler bulunamamakla birlikte, bölgenin Hitit Yazıtları’na göre M.Ö. 2000'lerde Luvilerin egemenliği altında olduğu bilinmektedir. Daha sonra sırasıyla Lidyalılar, Persler, Büyük İskender'in M.Ö. 332'de Batı Anadolu'yu ele geçirmesiyle kısa bir dönem Makedonya Krallığı, Bergama Krallığı ve M.Ö. 133-M.S. 395 arası Romalılar egemenlik sürmüştür. Romalılar tarafından Luvi dilinde “su geçidi, boğaz” anlamına gelen “AKHİLLEON” adıyla anılan bölge Roma İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla Bizans egemenliğine geçmiştir.
 
           M.S.  440 yılında Hun,  665 yılında ise Arap akınları İzmir’in Türk ve Müslümanlar ile tanışmasını sağlar.  1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra,  Türk boylarının Batı Anadolu’ya ulaşmasıyla   bölgenin 1081 yılında Selçuklu Beylerinden Çaka Bey tarafından ele geçirilerek, bir beylik kurulduğu  bilinmektedir.  Selçuklu,  Bizans,  Cenevizliler ve Rodos Şövalyeleri arasında el değiştiren bölge, Selçuklu İmparatorluğu’nun   yıkılmasıyla Aydınoğulları Beyliği’nin egemenliğine girmiş ve 1425 yılında Sultan II.  Murat tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır.

        1472 yılında Venedik saldırısıyla oldukça zarar gören yöre, 1666 yılında şimdiki Yenikale bölgesinde Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırılan  kaleden dolayı Osmanlı  döneminde Sancakkale adıyla anılmıştır. Günümüzde ise Ali Onbaşı Deresi etrafında bulunan nar ağaçlarından dolayı ilçemize Narlıdere isminin verildiği söylenmektedir.

        Birinci Dünya Savaşı sırasında Sancakkale, İngilizler tarafından iki kez top ateşine tutulmuş ve ilk saldırıda ölen subay ve erlerimiz Narlıdere Şehitliği'ne gömülmüştür. 15 Mayıs 1919 ile 9 Eylül 1922 yılları arasında Yunan işgaline uğrayan bölge 12 Eylül 1922'de Albay Çolak İbrahim ile Yüzbaşı Kemal Bey tarafından tamamen düşmandan temizlenmiştir.
 
                                                                                 
 
 


        Narlıdere ilçesinin Akkoyunlu Devleti’nin yıkılmasından sonra Safevi baskısı ile Horasan’dan gelerek Ege’nin çeşitli bölgelerine yerleşen Türkmen boyları ve Tahtacılar tarafından yaklaşık 150 yıl önce bugünkü Narlı Mahallesi sınırları içinde bulunan Yukarıköy 'de kurulduğu söylenmektedir.  Tahtacılardan sonra yine alevi inancına sahip Bayatların bugünkü Yenikale Mahallesi sınırları içinde bulunan Aşağıköy’e yerleştikleri bilinmektedir.  Narlıdere'yi oluşturan diğer iki mahalle olan Ortaköy ve Yeniköyde ise Rumların yerleşik olduğu söylenmektedir.
 
 
 
 
                                                                  
 
        İlçeye Kurtuluş Savaşı sonrası mübadele döneminde Rumların bölgeyi terk etmesi ile Yunanistan’ın Makedonya,  Gümülcine bölgeleri ile Arnavutluk ve Yugoslavya’dan gelen göçmenleri Çamtepe Mahallesi sınırları içinde bulunan Ortaköy'e; Balkan göçmenleri ise Ilıca Mahallesi sınırları içindeki Yeniköy'e yerleştirilmiştir.
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
        Narlıdere'nin 1950'li yıllarda İzmir ili merkez ilçesine bağlı muhtarlık ve merkezinin Aşağıköy olduğu bilinmektedir. 1992 yılına kadar Konak ilçesinin bazı mahallelerinden oluşan bir semt konumunda olan Narlıdere, 3 Haziran 1992 gün ve 21247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla Güzelbahçe ile birleştirilerek Narlıbahçe adıyla ilçe olmuştur. Narlıbahçe ilçesi 27 Aralık 1993 tarihinde kabul edilen 3949 sayılı Kanunla ise Güzelbahçe ve Narlıdere adıyla iki ilçeye ayrılmıştır.
 
                               
                                                           
 
 
İSAY2 Galeri