Sorumlu Memur: Arzu YÜCEYÜREK

 

    Telefon: 0232 239 66 60

 

     Mail: kutuphane3532@kulturturizm.gov.tr

 
 
 
     Kitap Sayısı: 11139
 
     Aktif Okuyucu Sayısı: 1730
 
 
     Kütüphanemizin Görevleri;
 
 
 - Kütüphanemizin amacı, kütüphane materyali seçer, sağlar; kütüphanecilik teknik ve yöntemlerine uygun olarak düzenler ve kullanıcıların hizmetine sunar.
 
 - Kütüphane materyalini kütüphane dışında kullanılmak üzere ödünç verir.
 
 - Kullanıcılar tarafından aranan, ancak kütüphanede bulunmayan materyali sağlar ya da kullanıcıları bu materyalin bulunduğu kütüphanelere yönlendirir.
 
 - Bulunduğu bölgenin kültürel, sosyal, tarihi ve ekonomik yapısı ile ilgili yerel derme oluşturur ve hizmete sunar.
 
 - Kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla çevresindeki diğer kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitim -  öğretim, kültür - sanat, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar.
 
 - Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda kütüphane hizmeti ile ilgili diğer görevleri yerine getirir.
 
 - Bireysel ve yaşam boyu öğrenme çabalarını destekler.
 
 -Toplumun bilgi okur-yazarlığı becerisi kazanmasını ve geliştirmesini sağlar.