Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
 
 
   Müdür: Zekeriya ERTAŞ
 
   Telefon: 0232 971 25 05
 
   Müdür Yardımcısı: Ayşe YILMAZ
 
   Telefon: 0232 971 25 30
 
 
 
                     Kuruluşumuzun Tarihçesi
 
         Kuruluşumuzun temeli 1991 yılında Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından atılmış ve yaklaşık 10 yıllık inşaat sürecinden sonra 19.01.2001 tarihinde ''Emekli Sandığı Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi'' adı ile hizmet vermeye başlamıştır. 2006 yılında çıkarılan Sosyal Güvenlik Kurumlarının birleştirilmesi kararından sonra ''Sosyal Güvenlik Kurumu Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Tesisleri'' adı altında hizmetini sürdürmeye devam etmiştir. 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na devrediln kuruluşumuz ''Narlıdere Huzurevi Yaşlı ve Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'' adını alarak hizmetini sürdürmeye devam etmektedir.
     
     Kuruluşumuz, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 45. maddesi ile 29.06.2002 tarihli ve 24800 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dinlenme be Bakımevleri (Huzurevleri) Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak idare edilmektedir.
 
                      Kuruluşumuzun Fiziki Yapısı
 
        İlçemizde faaliyat gösteren Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 2001 yılından itibaren hizmet vermekte olup bu alanda Türkiye'nin en büyük sosyal hizmet kuruluşudur.
        Yönetim Binası, Dinç Yaşlı Blokları, Geriatrik Bakım Merkezi, Konferans Salonları (2 adet), Kafeteryalar (6 adet), Mutfak, Çamaşırhane (2 adet), Lojman ve Misafirhane (32 daire), Kreş (70 çocuk kapasiteli), Amfi Tiyatro ve sera mevcuttur.
 
                     Kapasite
         
         678 kişi kapasiteli dinç yaşlı bloklarında, 254 tek kişilik oda, 226 çift kişilik oda bulunmaktadır. Bünyesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ünitesi il e terapi havuzu bulunan 269 kişi kapasiteli Geriatrik Bakım Merkezinde ise 17 adet tek kişilik ve 126 çift kişilik oda mevcuttur. Ayrıca 4 kişi kapasiteli Kadın Yaşlı Yaşam Evinde 4 tek kişilik oda bulunmakta olup kuruluşumuzun genel kapasitesi 951 kişidir. Ayrıca kuruluşumuz bünyesinde 20 kişi apasiteli gündüzlü Bakım Merkezide açılmış bulunmaktadır.
 
        Kuruluşumuzun 27.11.2018 tarih itibariyle fiili kapasitesi ise; dinç yaşlı bloklarında 679 kişi, Yaşlı yaşam evlerinde 4 kişi, Geriatrik bakım merkezinde 233 kişi olmak üzere toplam 916 kişi kuruluşumuzda kalmaktadır.
        Ayrıca gündüzlü bakım merkezinde 5 kişiye hizmet verilmektedir.
 
                   Sıra Durumu     
        
         Dinç bloklarında tek oda sırasında 1674 sıra bekleyen müracaatçı, çift oda sırasında 1789 sırada bekleyen müracaatçı vardır, bekleme süresi tahmini 5-10 yıldır.
         Geriatri Bakım Merkezinde bekleyen müracaatçı sayısı 246 tahmini bekleme süresi 3-4 yıldır.
 
                   
 
 
Hizmetten Yararlananlar       
 
         Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (Emekli Sandığı) aylık alan emekli, dul ve yetimlerden Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalmak üzere müracaat eden 60 yaşını dolduran kişiler arasından; İşletme Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getiren müracaatçılar hizmetten yararlanabilir. 
 
          Dinç Yaşlı Bölümüne kabul yapılabilecek koşullar aşağıdaki şekildedir:
    
          a) 60 yaşını doldurmuş bulunmak,
 
          b) Günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak sürdürebilecek durumda olmak,
 
          c) Ruh sağlığı kendisine ve başkalarına zarar vermeyecek düzeyde yerinde olmak,
 
          d) Bulaşıcı bir hastalığı bulunmamak,
 
          e) Alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olmamak,
 
          f) Yüz kızartıcı suçlardan hükümlü bulunmamak.
 
         Geriatrik bakım merkezine yapılan müracaatta b maddesi koşulu aranmamaktadır.