Müdür: Aliye YİĞİT

Telefon: 232 239 37 28
 
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
 
1
GIDA YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi (Sorgu İzni  dilekçesi ile birlikte)
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)
2
YAKACAK YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi  (Sorgu İzni  dilekçesi ile birlikte)
 En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi,  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünün, Vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)
3
BARINMA YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi  (Sorgu İzni dilekçesi ile birlikte)
3. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)
4
SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/  Periyodik Nakit
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi (Sorgu İzni dilekçesi ile birlikte)
 
 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 7 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)
5
EĞİTİM YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2. Başvuru Dilekçesi  (Sorgu İzni dilekçesi ile birlikte)
3. Öğrenci Belgesi
 
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)
6
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY)
1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu ve Sözleşme (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
2. Başvuru Dilekçesi (Sorgu İzni dilekçesi ile birlikte)
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 Gün (İtiraz, iptal vb. işlemlerde)
 
7
ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞSY)
1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu ve Sözleşme (İlk defa başvuruluyorsa)
2. Başvuru Dilekçesi (Sorgu İzni  dilekçesi ile birlikte)
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 Gün (İtiraz, iptal vb. işlemlerde)
8
ENGELLİ İHTİYAÇ YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi (Sorgu izni dilekçesi ile birlikte)
3. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
4.Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanlardan engelli araç-gereç bedelinin, tabi olduğu kurumca karşılanmadığına dair belge
 
7 GÜN
9
AFET DESTEKLERİ (Deprem, Yangın, Sel vb.)
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi  (Sorgu İzni dilekçesi ile birlikte)
3.Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
 
7 GÜN
10
TERÖR ZARAR YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi (Sorgu İzni dilekçesi ile birlikte)
3. Terör zararı tespit tutanağı
 
7 GÜN
11
PROJE DESTEKLERİ
(GELİR GETİRİCİ PROJELER)
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi  (Sorgu İzni dilekçesi ile birlikte)
3..Fayda sahibi formları (Müracaat esnasında vakıftan temin edilecektir.)
4.Alt proje başvuru formu  (Müracaat esnasında vakıftan temin edilecektir.)
5.Piyasa araştırmasına ilişkin dokümanlar, Piyasa araştırması yapılarak alınacak ekipman/donanım hakkında firmalardan alınan proforma fatura yani teklif mektupları,
6.Fayda sahibi/sahiplerinin proje ile ilgili tecrübesi/lerini gösteren belge/ler (diploma, sertifika, referans mektubu vb.)
7.Kira Kontratı (projenin onaylanmasından sonra belgelendirmek suretiyle),
8.Özgeçmiş
Not: Gelir getirici iş kurma projelerinde herhangi bir konu sınırlaması bulunmamakla birlikte, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce üretime yönelik projelere öncelik verilmektedir.
30 GÜN
 
12
PROJE DESTEKLERİ
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 
30 GÜN
 
13
 
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi (Sorgu izni dilekçesi ile birlikte)
3.EK 1ve EK 2 (2022 Sayılı yasadan yararlanması halinde) Belgesi.
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (İtiraz, iptal vb. işlemlerde)
14
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GELİR TESPİTİ İŞLEMLERİ
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi (Sorgu İzni dilekçesi ile birlikte)
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
15 GÜN (İtiraz işlemlerinde)
15
MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi (Sorgu  İzni dilekçesi ile birlikte)
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (İtiraz, iptal vb. işlemlerde)
16
2022 SAYILI YASA KAPSAMINDA ENGELLİ, ENGELLİ YAKINI VE YAŞLILIK YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi (Sorgu izni dilekçesi ile birlikte)
3-Engelli ve engelli yakını aylıkları için sağlık kurulu raporu
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (İtiraz, iptal vb. işlemlerde)
 

 

 

    NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvurulması halinde 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında hanenin durumu değerlendirmeye alınacaktır.

 

   Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.